Disseny editorial – Llibre Blanc

Disseny i maquetació del Llibre Blanc del(s) futur(s) del treball. Encàrreg de Barcelona Activa en col·laboració amb Alternativas Económicas

Aquí el llibre sencer